หน้าแรก / ค้นหา / ส่วนประกอบของโซลาร์เซลล์
ส่วนประกอบของโซลาร์เซลล์

     เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar cell เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ (หรือแสงจากหลอดแสงสว่าง)
     ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และไฟฟ้าที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง (Renewable Energy) 

 

คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2562
เจ้าของผลงาน : คนบันดาลไฟ
คำสำคัญ : #ส่วนประกอบของโซลาร์เซลล์ #Solar cell #โซลาร์เซลล์ #คนบันดาลไฟ #เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ #เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานไฟฟ้า #ความรู้ด้านไฟฟ้า
จำนวนผู้เข้าชม : 3611
ปีที่บันทึก : 2562
ปีที่เนื้อหาเกิดขึ้น : -
หมายเหตุ : -
รายการที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า