หน้าแรก / ค้นหา / สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

 

สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

ที่   เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2557
2 วิธีการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุน ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า พ.ศ. 2557
3 แบบการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า  
3.1 สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
3.2 สำหรับผู้รับใบอนุญาตทั่วไป   
4 การรายงานและนำส่งเงินเข้ากองทุน 97(4),97(5)
5 แนวทางการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) และ 97(5)

 

* รายละเอียดของการเปลี่ยน Barcode การชำระเงิน    

 

คลังความรู้ : ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ
ปีพิมพ์ : -
เจ้าของผลงาน : กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
คำสำคัญ : #ผู้รับใบอนุญาต #จำหน่ายไฟฟ้า #ส่งเสริมสังคมและประชาชน #ส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า #ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ
จำนวนผู้เข้าชม : 584
ปีที่บันทึก : -
ปีที่เนื้อหาเกิดขึ้น : -
หมายเหตุ : -