หน้าแรก / ค้นหา / สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

 

สำหรับผู้รับใบอนุญาต จำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

ที่   เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2557
2

วิธีการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุน ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย พ.ศ. 2557

3 แบบการรายงานข้อมูล และนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำหรับผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  
3.1 สำหรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
3.2 สำหรับผู้รับใบอนุญาตทั่วไป   
4 การรายงานและนำส่งเงินเข้ากองทุน 97(4),97(5)
5 แนวทางการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) และ 97(5)

 

คลังความรู้ : ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ
ปีพิมพ์ : -
เจ้าของผลงาน : กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
คำสำคัญ : #ผู้รับใบอนุญาต #จำหน่ายไฟฟ้า #พลังงานหมุนเวียน #เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้า #เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย #ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ
จำนวนผู้เข้าชม : 623
ปีที่บันทึก : -
ปีที่เนื้อหาเกิดขึ้น : -
หมายเหตุ : -