หน้าแรก / ค้นหา / สำหรับผู้รับใบอนุญาต ผลิตไฟฟ้า
สำหรับผู้รับใบอนุญาต ผลิตไฟฟ้า

 

สำหรับผู้รับใบอนุญาต ผลิตไฟฟ้า

ที่   เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
2 ประกาศคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน เรื่อง การนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553
3 แบบฟอร์มประมาณการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า (5 ปี)
4 แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลช่วงก่อสร้าง
5 กำหนดระยะเวลาในการนำส่งเงิน
6 แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลการผลิตไฟฟ้า
7 แบบฟอร์มการปรับปรุงข้อมูลการรายงานการผลิตไฟฟ้า

 

คลังความรู้ : ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ
ปีพิมพ์ : -
เจ้าของผลงาน : กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
คำสำคัญ : #ผลิตไฟฟ้า #ไฟฟ้า #ผู้รับใบอนุญาต #ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ
จำนวนผู้เข้าชม : 579
ปีที่บันทึก : -
ปีที่เนื้อหาเกิดขึ้น : -
หมายเหตุ : -
ไฟล์เอกสารแนบ
- ไม่พบข้อมูล -
รายการที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า