หน้าแรก / ค้นหา / โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแม่พันธุ์ต้นเลา (Erianthus sp.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในไบโอรีแอคเตอร์เพื่อผลิตพันธุ์ขยายปลอดโรคสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแม่พันธุ์ต้นเลา (Erianthus sp.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในไบโอรีแอคเตอร์เพื่อผลิตพันธุ์ขยายปลอดโรคสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
คลังความรู้ : เทคโนโลยี และงานวิจัยด้านพลังงาน
ปีพิมพ์ : -
เจ้าของผลงาน : ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร
คำสำคัญ : #เทคโนโลยี #พลังงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 333
ปีที่บันทึก : -
ปีที่เนื้อหาเกิดขึ้น : -
หมายเหตุ : -
รายการที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า