หน้าแรก / ค้นหา / มลภาวะไมโครพลาสติก เป็นแหล่งอาหาร ที่มนุษย์กินโดยไม่รู้ตัว !
มลภาวะไมโครพลาสติก เป็นแหล่งอาหาร ที่มนุษย์กินโดยไม่รู้ตัว !

ไมโครพลาสติก สิ่งเล็กๆ ใกล้ตัว ที่ทุกคนมองข้าม!

จากงานวิจัยหาปริมาณพลาสติกจากแหล่งธรรมชาติ

สู่วงจรบริโภคของมนุษย์ พบว่า มนุษย์อาจบริโภคไมโครพลาสติกเข้าสู่ร่างกาย ในปริมาณกว่า 2,000 ชิ้น หรือ 5 กรัมต่อสัปดาห์ เทียบเท่ากับบัตรเครดิต 1 ใบ คิดเป็น 20 กรัมต่อเดือน 240 กรัมต่อปี !

แล้วไมโครพลาสติก คืออะไร?

ไมโครพลาสติก คือ อนุภาคพลาสติก

ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร 

มักเกิดจากการย่อยสลายหรือแตกหักของขยะพลาสติกขนาดใหญ่ และเนื่องจากไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กมากทำให้ยากต่อการกำจัด 

และย่อยสลายได้ยาก จึงสามารถปนเปื้อน, แพร่กระจาย, สะสม และตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้ง่าย

ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตามมาได้

แล้วถ้ามนุษย์กินเข้าไป…จะเกิดอะไรขึ้น??

เมื่อเกิดการสะสมในปริมาณที่เยอะขึ้นเรื่อยๆ 

ผลกระทบที่ตามมาก็คือปัญหาสุขภาพมากมาย เช่น

> รบกวนฮอร์โมนในร่างกาย

> ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก

> ขัดขวางการทำงานของเส้นเลือด

> หนึ่งในปัจจัยการเกิดโรคมะเร็ง 

> เป็นตัวกลางนำสารพิษเข้าสู่ร่างกาย

ไมโครพลาสติกคือภัยร้ายใกล้ตัวที่เราต้องหันมาสนใจกันมากขึ้น

ช่วยลดการเกิดไมโครพลาสติกง่ายๆ

ด้วยการลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

และคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่อย่างถูกวิธี

ที่มา : 

https://bit.ly/44HsXp3 

https://bit.ly/42rjUqQ 

คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2565
เจ้าของผลงาน : Now It's Your Turn เริ่ม-เปลี่ยน-อนาคต
คำสำคัญ : #ความรู้ด้านไฟฟ้า #ไมโครพลาสติก
จำนวนผู้เข้าชม : 13
ปีที่บันทึก : -
ปีที่เนื้อหาเกิดขึ้น : 2565
หมายเหตุ : -
ไฟล์เอกสารแนบ
- ไม่พบข้อมูล -
รายการที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า