หน้าแรก / ค้นหา / Waste to Energy เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ความหวังโลกใหม่เพื่อมหาสมุทรและโลกที่น่าอยู่
Waste to Energy เปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ความหวังโลกใหม่เพื่อมหาสมุทรและโลกที่น่าอยู่

รู้หรือไม่ว่า ขยะที่เราสร้างขึ้นนั้น จะลอยอยู่ จมดิ่ง ตกลงบนผืนดิน ผืนทราย

และท้องทะเล ก่อนเข้าสู่วงจรชีวิตของพวกเราเอง มีการคาดการณ์ว่า มนุษย์บริโภคไมโครพลาสติกสูงถึง 5 กรัม / สัปดาห์

เทียบเท่าขนาดบัตรเครดิต 1 ใบ ปัญหาขยะจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่ใกล้ขนาดที่ว่ากลายมาเป็นส่วนหนึ่ง

ในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์และสัตว์โลกโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว!

.

โชคดีก็คือ ปัจจุบัน ขยะเป็นสิ่งมีค่า และสามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน (Waste to Energy)

ผ่านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่จัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งมหาสมุทร รวมถึงโลก ผืนดิน ผืนฟ้าที่เราอาศัยอยู่ 

.

อย่างไรก็ตาม เราจะหวังพึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะช่วยโลก ต้องยึดแนวคิดลดขยะเป็นศูนย์  

.

Avoid หลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดขยะเพิ่ม, Reduce ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง, Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่, 

Recycle จัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ หรือเป็นขยะ มาผ่านกระบวนการ ก่อนนำมาใช้ใหม่

โดยกระบวนการนี้เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการแยกขยะออกเป็น เศษอาหาร แก้ว กระดาษ เสื้อผ้าเก่า ขยะอินทรีย์

บรรจุภัณฑ์ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้เก็บขนนำไปรีไซเคิลต่อ

ซึ่งขยะอินทรีย์ส่วนใหญ่สามารถนำไปหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ และผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ 

.

แน่นอนว่า ขยะคือปัญหาสิ่งแวดล้อม และเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

จึงผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดการขยะเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และโลกร้อน ซึ่งหนึ่งในปลายทางของการจัดการขยะก็คือ การนำไปผลิตไฟฟ้านั่นเอง

.

สรุปคือ ลดปัญหาขยะที่ต้นทางเริ่มต้นได้ง่ายๆ จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณ

ลองทำดู คุณทำได้แน่นอน ...

.

ติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ

"สร้างพื้นที่แห่งความหวัง จุดพลังการเปลี่ยนแปลง"

ได้ผ่านช่องทางเหล่านี้

Facebook : Hope Spot

Instagram : hopespot.th

Twitter : Hope Spot

TikTok : Hope Spot

Youtube Channel : Hope Spot

Line Official : Hope Spot

Website : www.hope-spot.com

คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2565
เจ้าของผลงาน : Hope Spot
คำสำคัญ : #ความรู้ด้านไฟฟ้า #ขยะ #Waste to Energy #โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ #Recycle
จำนวนผู้เข้าชม : 13
ปีที่บันทึก : -
ปีที่เนื้อหาเกิดขึ้น : 2565
หมายเหตุ : -
ไฟล์เอกสารแนบ
- ไม่พบข้อมูล -
รายการที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า