หน้าแรก / ค้นหา / [How To and Tips] พาชมกระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นกระแสไฟฟ้า | คนบันดาลไฟ ปี2
[How To and Tips] พาชมกระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นกระแสไฟฟ้า | คนบันดาลไฟ ปี2

พาชมกระบวนการเปลี่ยนขยะเป็นกระแสไฟฟ้า ที่เริ่มต้นจากสิ่งไร้ค่า...

สู่การสร้างคุณค่าจนกลายเป็นพลังงานสะอาด WASTE TO ENERGY

ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2563
เจ้าของผลงาน : คนบันดาลไฟ ปี2
คำสำคัญ : #ความรู้ด้านไฟฟ้า #WASTE TO ENERGY #พลังงานสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม : 9
ปีที่บันทึก : -
ปีที่เนื้อหาเกิดขึ้น : 2563
หมายเหตุ : -
ไฟล์เอกสารแนบ
- ไม่พบข้อมูล -
รายการที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า