หน้าแรก / ค้นหา / โลกร้อนขึ้น...เพราะมนุษย์ ไม่สามารถหยุดใช้พลังงานได้ !
โลกร้อนขึ้น...เพราะมนุษย์ ไม่สามารถหยุดใช้พลังงานได้ !

กิจกรรมของมนุษย์คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้โลกร้อน !!

จากกิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ การใช้พลังงานไฟฟ้า 

พลังงานความร้อน และการคมนาคม 

เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 

คิดเป็น 73.2% เมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ

เนื่องจากกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานส่วนใหญ่ 

ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการเผาไหม้ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

สร้างผลกระทบต่อโลก ซึ่งอยู่ในทุกกิจกรรมในชีวิตของเรา

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การใช้ไฟในบ้านเรือนหรืออาคาร 

การใช้ไฟฟ้าในโรงงาน การใช้น้ำมันในการเดินทาง การบิน 

รวมไปถึงการขนส่ง

ดังนั้น การลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

จึงเป็นประเด็นสำคัญในการลดโลกร้อนโดย 

การเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด 

แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานน้ำ พลังงานขยะ เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

หรือการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้รถยนต์สันดาป 

จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เพื่ออนาคตและโลกของเรา

ที่มา : https://bit.ly/42V1zmg

คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2565
เจ้าของผลงาน : Now It's Your Turn เริ่ม-เปลี่ยน-อนาคต
คำสำคัญ : #ความรู้ด้านไฟฟ้า #พลังงานไฟฟ้า #ก๊าซเรือนกระจก #ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ #รถยนต์ไฟฟ้า #พลังงานแสงอาทิตย์
จำนวนผู้เข้าชม : 12
ปีที่บันทึก : -
ปีที่เนื้อหาเกิดขึ้น : 2565
หมายเหตุ : -
ไฟล์เอกสารแนบ
- ไม่พบข้อมูล -
รายการที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า