หน้าแรก / ค้นหา / ทุก 1 องศาที่เพิ่มขึ้น..จะทำให้โลกเป็นแบบนี้
ทุก 1 องศาที่เพิ่มขึ้น..จะทำให้โลกเป็นแบบนี้

ทุก 1 องศาที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อโลกไม่สิ้นสุด!

ปกติร่างกายคนเราจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 37 องศาเซลเซียส

ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส ก็อาจจะเกิด

ความไม่สบายตัว เป็นไข้ แล้วจบด้วยการไปหาหมอรักษา

แต่ถ้าโลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้น 3 องศาเซลเซียสล่ะ

โลกของเราจะเป็นอย่างไร…?

 

- อุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศา ส่งผลให้เกิดภาวะแห้งแล้งขั้นรุนแรง

ขาดแคลนน้ำ ขาดแคลนอาหาร และผลผลิตต่างๆ ลดลง

- อุณหภูมิสูงขึ้น 2 องศา ส่งผลให้น้ำแข็งกรีนแลนด์หายไป

ปริมาณสัตว์น้ำจะลดลง โลกจะสูญเสียแนวปะการัง

เนื่องจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากเกินไป

จะทำให้น้ำทะเลเป็นกรดมากขึ้น

- อุณหภูมิสูงขึ้น 3 องศา เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงขึ้น

ขั้วโลกเหนือจะไม่มีน้ำแข็งในหน้าร้อน

กระบวนการสังเคราะห์แสงจะหยุดชะงักลง

พายุรุนแรงในความถี่ร้อยปีต่อ 1 ครั้ง จะเกิดบ่อยขึ้น

- อุณหภูมิสูงขึ้น 4 องศา เมืองตามปากแม่นํ้าจะจมทะเลถาวร

จะไม่เหลือธารนํ้าแข็งบนภูเขาหิมาลัย แม่นํ้าคงคาจะหายไป

จากแผนที่โลก ธารนํ้าแข็งด้านทิศตะวันตกของขั้วโลกใต้

จะละลายจนหมด

- อุณหภูมิสูงขึ้น 5 องศา พื้นที่แห้งแล้ง คนไม่มีที่อยู่อาศัย

เกิดการอพยพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

เกิดการแย่งชิงทรัพยากรอย่างรุนแรงระหว่างชนชั้น

- อุณหภูมิสูงขึ้น 6 องศา มหาสมุทรจะไม่มีสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้

ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเป็นเรื่องปรกติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

มนุษย์จะสูญพันธุ์และเกิดเผ่าพันธุ์ใหม่ระหว่างที่โลกกําลังปรับคืนสู่จุดสมดุล

 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางอากาศ

ที่เพิ่มขึ้นเพียง 1 องศาเซลเซียส

ไม่ใช่เรื่องที่เราควรเพิกเฉย แต่ยิ่งต้องตื่นตัว

เพราะนี่คือสัญญาณที่โลกกำลังจะบอกเราถึงภัยร้าย

ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ดังนั้นเราทุกคนจึงมีส่วนในการรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ร่วมกัน

มาช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลง หันมาใช้พลังงานสะอาด

เริ่มลดการปล่อยก๊าซ CO เพื่อเปลี่ยนอนาคต ให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

ที่มา : https://bit.ly/4691sGF

คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2565
เจ้าของผลงาน : Now It's Your Turn เริ่ม-เปลี่ยน-อนาคต
คำสำคัญ : #ความรู้ด้านไฟฟ้า #สภาวะทางอากาศ #พลังงานสะอาด
จำนวนผู้เข้าชม : 13
ปีที่บันทึก : -
ปีที่เนื้อหาเกิดขึ้น : 2565
หมายเหตุ : -
ไฟล์เอกสารแนบ
- ไม่พบข้อมูล -
รายการที่เกี่ยวข้อง
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า
คลังความรู้ : ความรู้ด้านไฟฟ้า